Det ska du tänka på när du tillverkar tabletter i samma tablettmaskin

På en verkstad så är det ju självklart att man använder samma industrimaskin till flera olika projekt. Men när man tillverkar spik så har man inte riktigt samma tanke på hur olika material påverkar varandra som då man tillverkar tabletter.

Tabletterna som ska användas som medicin kan ju blandas om små delar av tidigare tablettproduktion överförs till en ny tablettproduktion. Man får inte blanda flera ingredienser i samma tablettmaskin.

När du gör tabletter ska du tänka på det här

Innan processen med att tillverka tabletter kan börja måste du se över din arbetsstation. Större produktioner kräver oftast en minutiös planering.

Fattas något material? Det kan också vara bra att se över att den tidigare produktionen i den tablettmaskin som ska användas är avklarad. Det är viktigt att allt är rent.

Ta en ingrediens åt gången. När man jobbar på detta vis så minskar risken för att material kommer att påverka varandra och till sist tabletterna. Det kan också vara mycket bra att inte producera mer än en typ av tablett samtidigt. På så vis blandar du inte ihop dem.

När du är klar ska du tvätta alla maskiner, även de som inte använts. Det kallas GMP, Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed), och fungerar. Det eliminerar misstag. Du kan journalföra det också.

Kläder och verktyg som används under produktionen

Det är viktigt att alla verktyg är rena innan tillverkningen av tabletter kan börja. Vi människor är ju också en form av verktyg. Det är viktigt att du är korrekt klädd.

Linne är ett bra material. De som jobbar vid tablettmaskin måste också ha rätt kläder. Kroppsdelarna ska täckas över. Du måste göra handtvätt till en rutin. Då minskar du uppkomsten av bakterier i medicinen.

Efteråt kan man tvätta kläderna. Om du ska fortsätta att producera så kan du bara byta kläder. När du inte har tillgång till tvättmaskin. En del tvättmedel blir kvar på kläderna efter tvätt.

Rena kläder och skyddsutrustning är viktigt. Det är viktigt att du väljer skyddsutrustning som du kan röra dig obehindrat i. På så vis hålls tabletterna skyddade.

Se också över dina skor. tablettmaskin
Du behöver ju bra stöd när du står vid tablettmaskinEN. Det finns skor som är bättre att använda än andra.

Droger som kan vara extra känsliga att jobba med

filmdragerad

Vissa preparat är extra känsliga vid själva överföringen. Det kan hända om man använder cytotoxic. Då måste du ha särskild skyddsutrustning.