Mikrokristallinsk cellulosa ger tabletter av mycket hög kvalitet

Tabletter som är avsedda för medicin måste hålla en viss kvalitet. Det är inte bara innehållet som spelar roll. Se till att använda klibbmedel vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter håller ihop tabletten. Det vanligaste medlet är mikrokristallinsk cellulosa.

tablett

Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt förekommande

Cellulosa finns hos plantor. Det är ett olösligt material. Den intramolekylära strukturen är avgörande för det. Man kan modifiera cellulosa. Det bildas mikrokristallinsk cellulosa av.

Mikrokristallinsk cellulosa är särskilt väl lämpad till pressning av tabletter. Om man ska dosera så kan man försöka att hålla sig till 20 %. Det som är så bra med den här formen av cellulosa är att den fungerar både som bindande och som diskintegrerande agent. Det betyder att tabletten kan lösas om den skulle behöva det.

Fokusera på rätt användning

Om du använder klibbmedel i tabletter måste du tänka på hanteringen. Om de blir fuktiga är de förstörda. om man köper mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seProdukterna levereras i en säker plastburk. Om tabletterna blir fuktiga kan de bli mjuka och förstöras. Med rätt klibbmedel är du skyddad.

Förpackningar som är säkra för patienterna

Tabletterna måste vara fräscha för patientens skull. Det ska inte vara svårt. De förpackningar som säljs idag är både lätta att öppna och säkra att använda.

Mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter måste behandlas rätt. Det här kan göras på olika sätt. Burkar används ibland för att förvara tabletter i. I de fallen måste burken vara tät.

Ingen tablett klarar alltför stora påfrestningar. Detta oavsett hur väl den håller ihop. Tabletterna kan gå sönder ibland. Normal användning ska inte skada tabletterna. Mindre tillverkare utför ofta tester av sina tabletter. Andra tillverkare har dyrare utrustning till sitt förfogande.

Tabletter för en vecka

Vissa tabletter måste tåla mer. tablettslagning
Portionstabletter tas inte från kartan varje dag. Istället läggs de i fack.

Då kan mikrokristallinsk cellulosa vara bra att använda. På så vis håller tabletten längre.